In te vullen documenten

De volgende documenten (Nederlands) of documents (Engels) moeten ingevuld worden:

 • Een evaluatie van de stageplaats. Dit document wordt door de student ingevuld en zal door de Faculteit gebruikt worden om de kwaliteit van de stageplaatsen op te volgen.
 • Een wetenschappelijk verslag van de stage van maximum 2 blz. lang. Dit document wordt door de student ingevuld en door de dagelijkse begeleider ondertekend. Het verslag moet de volgende items bevatten:
 1. Een beschrijving van het onderzoeksdomein met enkele referenties naar de literatuur,
 2. De wetenschappelijke vraag die men wenst te beantwoorden,
 3. De gebruikte methodologie,
 4. De belangrijkste resultaten,
 5. De conclusie van het onderzoek.
 • Een beoordeling van de stage met een voorstel voor eindscore. Dit document wordt ingevuld in overleg door de verantwoordelijke professor en de student-onderzoeker en wordt door beiden ondertekend.

De deadline voor het indienen voor academiejaar 2018-2019 is 19 april 2019.

De documenten moeten ingediend worden op de volgende plaatsen:

 • Studenten aan de Faculteit Geneeskunde in Leuven: op de Toledo Community van Student Onderzoekers vindt men vanaf 31 oktober 2018 digitale inlevermogelijkheid. Deze tool staat open tot 19 april 2019. Een papieren versie van de ondertekende documenten houdt de student zelf bij, maar dient niet bijkomend ingediend te worden.
 • Studenten aan de Faculteit Farmaceutische wetenschappen: bij Caroline Bastiaens of Annemie Clement, secretariaat Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Onderwijs & Navorsing II, 4e verdieping.
 • Studenten aan de Faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen in Leuven: bij de examenadministratie (Gebouw Gymnasium, lokaal 00.133).
 • Studenten in Kortrijk: op het studentensecretariaat.
 • Studenten in Brugge: op het studentensecretariaat bij Fabienne Pillen.