In te vullen documenten

In te vullen documenten op het einde van de stage

De volgende documenten (Nederlands) of documents (Engels) moeten ingevuld worden:

 • Een evaluatie van de stageplaats. Dit document wordt door de student ingevuld en zal door de Faculteit gebruikt worden om de kwaliteit van de stageplaatsen op te volgen.
 • Een wetenschappelijk verslag van de stage van maximum 2 blz. lang. Dit document wordt door de student ingevuld en door de dagelijkse begeleider ondertekend. Het verslag moet de volgende items bevatten:
 1. Een beschrijving van het onderzoeksdomein met enkele referenties naar de literatuur,
 2. De wetenschappelijke vraag die men wenst te beantwoorden,
 3. De gebruikte methodologie,
 4. De belangrijkste resultaten,
 5. De conclusie van het onderzoek.
 • Een beoordeling van de stage met een voorstel voor eindscore. Dit document wordt ingevuld in overleg door de verantwoordelijke professor en de student-onderzoeker en wordt door beiden ondertekend.

De deadline voor het indienen voor academiejaar 2016-2017 is 21 april 2017. De deadline voor het indienen voor academiejaar 2017-2018 is 22 april 2018.

Deze documenten moeten ingediend worden op de volgende plaatsen:

 • Studenten aan de Faculteit Geneeskunde in Leuven deponeren de documenten in de studentenbrievenbus van het secretariaat van de Faculteit Geneeskunde – Gasthuisberg – Onderwijs en Navorsing II – niveau 4.
 • Studenten aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen deponeren de documenten in de studentenbrievenbus van het secretariaat van de Faculteit Geneeskunde – Gasthuisberg – Onderwijs en Navorsing II – niveau 4.
 • Studenten aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen brengen de documenten binnen bij de examenadministratie (Gebouw Gymnasium, lokaal 00.133).
 • Studenten in Kortrijk bezorgen de documenten aan het studentensecretariaat.

Studenten van academiejaar 2016-2017 moeten deze 3 documenten ook inscannen en e-mailen naar Maura Slootmaekers.

Dit artikel is geschreven door Prof. Missiaen.