Quotering

In oktober 2017 wordt voor alle geregistreerde studenten het statuut student-onderzoeker opgenomen in het studieprogramma. De facultaire administratie maakt hiervoor een creditcontract met bijbehorend ISP aan. Het opleidingsonderdeel is Wetenschappelijk onderzoek – X, waarbij de letter zal afhangen van de hoeveelste keer men student-onderzoeker is.

De studiegelden voor dit opleidingsonderdeel van 3 studiepunten zijn terug te vinden op de KU Leuven webstek.

Bij een voorgestelde eindscore van 12/20 of minder wordt door Prof. Ludwig Missiaen een verantwoording van de lage score opgevraagd bij de verantwoordelijke professor. Bij onvoldoende motivatie kan de eindscore door Prof. Ludwig Missiaen opgetrokken worden.

Na de junizittijd wordt de eindscore officieel beschikbaar gesteld via het studievoortgangsdossier (gelieve er rekening mee te houden dat de score 2 weken later dan de andere scores beschikbaar wordt). Een formeel creditbewijs kan nadien aangevraagd worden bij de Centrale Studentenadministratie (sa@kuleuven.be) in de Universiteitshal, Naamsestraat 22 bus 5401, 3000 Leuven, of door middel van volgend webformulier in te vullen: http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/attestformcredit.html.

Dit artikel is geschreven door Prof. Missiaen.