Verloop van de stage

De student-onderzoeker moet in het academiejaar 2018-2019 minimum 20 dagen werken in een laboratorium of klinische dienst. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt best tijdens de zomervakantie die het academiejaar voorafgaat.

 

Voor studenten 3e opleidingsfase revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, die in academiejaar 2018-2019 de klinische stage 1e master opnemen, geldt dat de stageplanning van de klinische stage voorrang krijgt op het inplannen van deze onderzoeksstage. Geneeskundestudenten die tijdens het academiejaar van de 2e master (in plaats van tijdens de zomervakantie die de 2e master voorafgaat) een onderzoeksstage zouden doen, moeten dat onderzoek afgerond hebben op het ogenblik dat de grote masterstage begint.
Studenten die in het kader van hun onderzoek met patiëntengegevens werken, dienen zich vertrouwd te maken met de geldende regels van het UZ Leuven en vooral met de regels i.v.m. patiëntenconfidentialiteit. Studenten die in een fundamenteel laboratorium werken, dienen de regels van ‘good laboratory practice’ te respecteren. Volgens het KB betreffende de bescherming van proefdieren van 29/05/2013 mogen de studenten zelf geen proefdieren manipuleren tenzij ze vooraf het opleidingsonderdeel “Laboratory Animal Science” (E0E33A, 40 uur) afgelegd hebben (KB 29/05/2013)

Inschrijven voor dit opleidingsonderdeel kan via het formulier dat je invult bij registratie van je student onderzoek. In dit formulier kan je namelijk aanvinken of je al dan niet de online module in creditcontract wenst op te nemen. Je kan dan de online module volgen doorheen het semester zodat je tijdens je onderzoek met proefdieren kan werken. Het vak wordt dan pas in het volgende academiejaar in je ISP opgenomen (net zoals het vak “student-onderzoeker”) (voor meer informatie: Lisa De Jonghe).
Het onderzoek als student-onderzoeker is onbezoldigd. Het statuut van student-onderzoeker is bijgevolg verschillend van het statuut van jobstudent.

REGISTRATIE FORMULIER:

https://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/student-onderzoeker/registratie

KB 29/05/2013 Volgens KB 29/05/2013 moet men geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel E0E33A (Laboratory Animal Science – online module) om zelf proefdieren te manipuleren.

Ik wens een creditcontract op te nemen voor het OPO E0E33A