DE STAGE

Verloop van de stage

De student-onderzoeker moet in het academiejaar 2018-2019 minimum 20 dagen werken in een laboratorium of klinische dienst. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt best tijdens de zomervakantie die het academiejaar voorafgaat.

Voor studenten 3e opleidingsfase revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, die in academiejaar 2018-2019 de klinische stage 1e master opnemen, geldt dat de stageplanning van de klinische stage voorrang krijgt op het inplannen van deze onderzoeksstage. Geneeskundestudenten die tijdens het academiejaar van de 2e master (in plaats van tijdens de zomervakantie die de 2e master voorafgaat) een onderzoeksstage zouden doen, moeten dat onderzoek afgerond hebben op het ogenblik dat de grote masterstage begint.
Studenten die in het kader van hun onderzoek met patiëntengegevens werken, dienen zich vertrouwd te maken met de geldende regels van het UZ Leuven en vooral met de regels i.v.m. patiëntenconfidentialiteit. Studenten die in een fundamenteel laboratorium werken, dienen de regels van ‘good laboratory practice’ te respecteren. Volgens het KB betreffende de bescherming van proefdieren van 29/05/2013 mogen de studenten zelf geen proefdieren manipuleren tenzij ze vooraf het opleidingsonderdeel “Laboratory Animal Science” (E0E33A, 40 uur) afgelegd hebben (KB 29/05/2013)

Inschrijven voor dit opleidingsonderdeel kan via het formulier dat je invult bij registratie van je student onderzoek. In dit formulier kan je namelijk aanvinken of je al dan niet de online module in creditcontract wenst op te nemen. Je kan dan de online module volgen doorheen het semester zodat je tijdens je onderzoek met proefdieren kan werken. Het vak wordt dan pas in het volgende academiejaar in je ISP opgenomen (net zoals het vak “student-onderzoeker”) (voor meer informatie: Lisa De Jonghe).
Het onderzoek als student-onderzoeker is onbezoldigd. Het statuut van student-onderzoeker is bijgevolg verschillend van het statuut van jobstudent.

REGISTRATIE FORMULIER:

https://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/student-onderzoeker/registratie

KB 29/05/2013 Volgens KB 29/05/2013 moet men geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel E0E33A (Laboratory Animal Science – online module) om zelf proefdieren te manipuleren.

Ik wens een creditcontract op te nemen voor het OPO E0E33A

In te vullen documenten

De volgende documenten (Nederlands) of documents (Engels) moeten ingevuld worden:

 • Een evaluatie van de stageplaats. Dit document wordt door de student ingevuld en zal door de Faculteit gebruikt worden om de kwaliteit van de stageplaatsen op te volgen.
 • Een wetenschappelijk verslag van de stage van maximum 2 blz. lang. Dit document wordt door de student ingevuld en door de dagelijkse begeleider ondertekend. Het verslag moet de volgende items bevatten:
 1. Een beschrijving van het onderzoeksdomein met enkele referenties naar de literatuur,
 2. De wetenschappelijke vraag die men wenst te beantwoorden,
 3. De gebruikte methodologie,
 4. De belangrijkste resultaten,
 5. De conclusie van het onderzoek.
 • Een beoordeling van de stage met een voorstel voor eindscore. Dit document wordt ingevuld in overleg door de verantwoordelijke professor en de student-onderzoeker en wordt door beiden ondertekend.

De deadline voor het indienen voor academiejaar 2018-2019 is 19 april 2019.

De documenten moeten ingediend worden op de volgende plaatsen:

 • Studenten aan de Faculteit Geneeskunde in Leuven: op de Toledo Community van Student Onderzoekers vindt men vanaf 31 oktober 2018 digitale inlevermogelijkheid. Deze tool staat open tot 19 april 2019. Een papieren versie van de ondertekende documenten houdt de student zelf bij, maar dient niet bijkomend ingediend te worden.
 • Studenten aan de Faculteit Farmaceutische wetenschappen: bij Caroline Bastiaens of Annemie Clement, secretariaat Faculteit Farmaceutische wetenschappen, Onderwijs & Navorsing II, 4e verdieping.
 • Studenten aan de Faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen in Leuven: bij de examenadministratie (Gebouw Gymnasium, lokaal 00.133).
 • Studenten in Kortrijk: op het studentensecretariaat.
 • Studenten in Brugge: op het studentensecretariaat bij Fabienne Pillen.

Quotering

In oktober 2017 wordt voor alle geregistreerde studenten het statuut student-onderzoeker opgenomen in het studieprogramma. De facultaire administratie maakt hiervoor een creditcontract met bijbehorend ISP aan. Het opleidingsonderdeel is Wetenschappelijk onderzoek – X, waarbij de letter zal afhangen van de hoeveelste keer men student-onderzoeker is.

De studiegelden voor dit opleidingsonderdeel van 3 studiepunten zijn terug te vinden op de KU Leuven webstek.

Bij een voorgestelde eindscore van 12/20 of minder wordt door Prof. Ludwig Missiaen een verantwoording van de lage score opgevraagd bij de verantwoordelijke professor. Bij onvoldoende motivatie kan de eindscore door Prof. Ludwig Missiaen opgetrokken worden.

Na de junizittijd wordt de eindscore officieel beschikbaar gesteld via het studievoortgangsdossier (gelieve er rekening mee te houden dat de score 2 weken later dan de andere scores beschikbaar wordt). Een formeel creditbewijs kan nadien aangevraagd worden bij de Centrale Studentenadministratie (sa@kuleuven.be) in de Universiteitshal, Naamsestraat 22 bus 5401, 3000 Leuven, of door middel van volgend webformulier in te vullen: http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/attestformcredit.html.

Dit artikel is geschreven door Prof. Missiaen.

Problemen tijdens de stage

Problemen tijdens de stage in Leuven kunnen gemeld worden aan Prof. Rudi Vennekens (biomedische wetenschappen), Dr. Sophie Vanvooren (logopedische en audiologische wetenschappen), Prof. Paul Declerck (farmaceutische wetenschappen), Prof. Johan Lefevre (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen) of Prof. Ludwig Missiaen (geneeskunde, tandheelkunde, en seksuologie). Problemen tijdens de stage in Kortrijk kunnen gemeld worden aan Prof. Simon De Meyer.

De student of de verantwoordelijke professor kunnen het statuut beëindigen voor zoverre het creditcontract met bijbehorend ISP nog niet zijn aangemaakt. In dit geval wordt er geen score opgevraagd voor het betreffende opleidingsonderdeel.

Dit artikel is geschreven door Prof. Missiaen.