VOORAF

Wat is student onderzoek?

Een student kan zijn curriculum en kennis verrijken door het statuut student-onderzoeker op te nemen. Nadat hij dit statuut heeft opgenomen, wordt er van hem of haar verwacht dat hij of zij minstens 20 dagen op een labo zal staan in het komende academiejaar (met de voorgaande zomer meegeteld) en hierover verslag uitbrengt (meer hierover bij “De Stage”).

Het grootste deel van het onderzoek gebeurt daarom best tijdens de zomer-vakantie, maar dit is geen verplichting. Student-onderzoekers zijn gedekt door een verzekering en het statuut zal op het einde van het volgende academiejaar in hun creditcontract verschijnen.

Student-onderzoeker worden geeft je dus de kans om het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven vanop de eerste rij mee te maken, maar je krijgt ook de mogelijkheid om zelf een klein radertje in het geheel van deze grote machine te zijn. Het geeft je ook een idee over wat onderzoek inhoudt en het kan je eventueel motiveren om een carrière in het biomedisch onderzoek te ambiëren. Hieronder hebben we enkele topics opgesomd waaraan in het verleden reeds studentonderzoekers aan meegewerkt hebben.

Voorbeelden

 • Reducing the invasiveness of fetal surgery for spina bifida: a translational research in the fetal lamb surgical model
 • Optimalisatie van de radiotherapie van hoofd- en halskanker
 • Geneesmiddelenonderzoek: van experimentele modellen tot de toediening van nieuwe geneesmiddelen bij de mens

Video

In deze korte video geven enkele (ex-)student onderzoekers hun ervaringen, en krijg je een betere kijk op wat ze doen.

Voor wie?

Studenten die de volgende opleidingen en opleidingsfasen aan de KU Leuven of Kulak volgen, kunnen het statuut aanvragen:

 • bachelor geneeskunde: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • master geneeskunde: opleidingsfase 1
 • bachelor biomedische wetenschappen: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • master biomedische wetenschappen: opleidingsfase 1
 • bachelor tandheelkunde: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • bachelor logopedische en audiologische wetenschappen: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • bachelor farmaceutische wetenschappen: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: opleidingsfasen 1 – 2 – 3
 • bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen: opleidingsfasen 2 – 3
 • master seksuologie: opleidingsfase 1

Studenten die van een andere universiteit naar de KU Leuven willen komen, moeten Prof. Ludwig Missiaen contacteren.

Het statuut geldt voor het academiejaar na de zomer waarin het student-onderzoek werd gedaan.

Dit artikel is geschreven door Prof. Missiaen.

Aanvraagprocedure

Studenten in Leuven

Het statuut kan vanaf 1 maart 2019 aangevraagd worden. Hiervoor onderneemt de student de volgende stappen in de aangegeven volgorde:

 • Een stageplaats kiezen. Men kan een stageplaats kiezen uit de lijst met voorstellen, die elk jaar op 1 maart wordt vernieuwd. Hier vindt u de voorstellenbundel voor studenten geneeskunde. Hier vindt u de voorstellenbundel voor studenten farmacie. De bundel voor studenten biomedische wetenschappen en kinesitherapie zal binnenkort ook hier worden gepost. Deze lijst bevat het volledige overzicht over alle studierichtingen heen. De lijst kan na 1 maart nog aangevuld worden met nieuwe projecten; zij zullen aan het einde van de lijst toegevoegd worden. Naast deze voorstellen kan u zelf ook een stageplaats zoeken die niet in de lijst voorkomt door op eigen initiatief een professor te contacteren. De student bezoekt de stageplaats. Tijdens dat bezoek wordt nagegaan of de stageplaats nog vrij is wanneer de student vrij is en worden concrete afspraken i.v.m. het verloop van de stage gemaakt.
 • Nadat men een stageplaats gevonden heeft, registreert de student zich. De uiterlijke inschrijvingsdatum is 24 september 2019. Alleen voor studenten seksuologie is de uiterste inschrijvingsdatum 17 oktober 2019. Na deze deadline zijn geen inschrijvingen meer mogelijk. De student wordt via e-mail verwittigd dat de registratie goed verlopen is.
 • Indien men in de juni zittijd geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen die opgenomen werden in het studieprogramma van het betreffende academiejaar, mag men beginnen met het onderzoek. Indien men niet voor alles geslaagd is, moet men contact opnemen met Prof. Lies Langouche met Prof. Ludwig Missiaen in cc.

Wanneer men het statuut van student-onderzoeker heeft en het volgende academiejaar opnieuw onderzoek wil doen, dan moet men zich opnieuw registreren.

Alle geregistreerde student-onderzoekers zijn gedekt door een verzekering.

Studenten die zich geregistreerd hebben maar uiteindelijk toch geen onderzoek doen, moeten dit melden op 2 plaatsen:

 1. zo snel mogelijk aan de professor van het laboratorium of klinische dienst
 2. ten laatste op 24 september 2019 aan Maura Slootmaekers

Studenten uit Kortrijk

Het statuut kan vanaf 1 maart 2019 aangevraagd worden. Hiervoor onderneemt de student de volgende stappen in de aangegeven volgorde:

 • Een stageplaats kiezen. Men kan een stageplaats kiezen uit deze lijst (een nieuwe lijst wordt elk jaar gepost op 1 maart) of men kan een stageplaats zoeken die niet in de lijst voorkomt door op eigen initiatief een professor te contacteren. Deze lijst kan na 1 maart nog aangevuld worden met nieuwe projecten; zij zullen aan het einde van de lijst toegevoegd worden. De student bezoekt de stageplaats. Tijdens dat bezoek wordt nagegaan of de stageplaats nog vrij is wanneer de student vrij is en worden concrete afspraken i.v.m. het verloop van de stage gemaakt.
 • Nadat men een stageplaats gevonden heeft, contacteert men Prof. Simon De Meyer voor 24 september 2019. Studenten die tijdens het academiejaar 2019-2020 in Leuven zullen studeren, moeten zich ook registreren (link wordt hier geplaatst). Dit is nodig omdat het student-onderzoek hoort bij academiejaar 2019-2020 wanneer men in Leuven studeert.
 • Indien men in de juni zittijd geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen die opgenomen werden in het studieprogramma van het betreffende academiejaar, mag men beginnen met het onderzoek. Indien men niet voor alles geslaagd is, moet men contact opnemen met Prof. Simon De Meyer of met Prof. Lies Langouche met Prof. Ludwig Missiaen in cc.

Wanneer men het statuut van student-onderzoeker heeft en het volgende academiejaar opnieuw onderzoek wil doen, dan moet men zich opnieuw registreren.

Alle geregistreerde student-onderzoekers zijn gedekt door een verzekering.

Studenten die zich geregistreerd hebben maar uiteindelijk toch geen onderzoek doen, moeten dit melden op 2 plaatsen:

 1. zo snel mogelijk aan de professor van het laboratorium of klinische dienst
 2. ten laatste op 24 september 2019 aan Prof. Simon De Meyer en aan Maura Slootmaekers

Studenten uit Brugge

Het statuut kan vanaf 1 maart 2019 aangevraagd worden. Hiervoor onderneemt de student de volgende stappen in de aangegeven volgorde:

 • Een stageplaats kiezen. Men kan een stageplaats kiezen uit deze lijst (een nieuwe lijst wordt elk jaar gepost op 1 maart) of men kan een stageplaats zoeken die niet in de lijst voorkomt door op eigen initiatief een professor te contacteren. Deze lijst kan na 1 maart nog aangevuld worden met nieuwe projecten; zij zullen aan het einde van de lijst toegevoegd worden. De student bezoekt de stageplaats. Tijdens dat bezoek wordt nagegaan of de stageplaats nog vrij is wanneer de student vrij is en worden concrete afspraken i.v.m. het verloop van de stage gemaakt.
 • Nadat men een stageplaats gevonden heeft, contacteert men Prof. Hans Isselée voor 24 september 2019. Studenten die tijdens het academiejaar 2019-2020 in Leuven zullen studeren, moeten zich ook registreren (link wordt hier geplaatst). Dit is nodig omdat het student-onderzoek hoort bij academiejaar 2019-2020 wanneer men in Leuven studeert.
 • Indien men in de juni zittijd geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen die opgenomen werden in het studieprogramma van het betreffende academiejaar, mag men beginnen met het onderzoek. Indien men niet voor alles geslaagd is, moet men contact opnemen met Prof. Hans Isselée of met Prof. Lies Langouche met Prof. Ludwig Missiaen in cc.

Wanneer men het statuut van student-onderzoeker heeft en het volgende academiejaar opnieuw onderzoek wil doen, dan moet men zich opnieuw registreren.

Alle geregistreerde student-onderzoekers zijn gedekt door een verzekering.

Studenten die zich geregistreerd hebben maar uiteindelijk toch geen onderzoek doen, moeten dit melden op 2 plaatsen:

 1. zo snel mogelijk aan de professor van het laboratorium of klinische dienst
 2. ten laatste op 24 september 2019 aan Prof. Hans Isselée en aan Maura Slootmaekers

Griepvaccinatie

Studenten die in de loop van het academiejaar onderzoek blijven doen en met patiënten in contact komen, kunnen gratis gevaccineerd worden tegen de griep. U moet dit vermelden bij de registratie. De te volgen procedure is de volgende:

 • U schrijft zich zelf in via een link die in de loop van de maand september per e-mail naar u zal worden opgestuurd.
 • De faculteit verwittigt de artsen van het Studentengezondheidscentrum dat u als student-onderzoeker recht hebt op een griepvaccin.
 • U moet niets betalen. U neemt best de e-mail mee voor het geval er discussie zou zijn over de betaling.

Werken met proefdieren

 Het ethisch correct behandelen van proefdieren is een prioriteit voor de KU Leuven. Bovendien is iedereen die met proefdieren wil werken, wettelijke verplicht om een opleiding te volgen. Daarom zullen student-onderzoekers die actief met proefdieren zullen werken in het bezit moeten zijn van een certificaat dat aantoont dat zij hiertoe in staat zijn (Felasa B certificaat).

Indien u nog niet in het bezit bent van een Felasa B certificaat, kan u dit behalen via een online cursus aan de KU Leuven.

Studenten kunnen dit vak via een online module volgen, via weblectures, en krijgen de kans om het examen en de workshop op meerdere mogelijke data af te leggen doorheen het jaar.

Het certificaat zal worden uitgereikt na het slagen voor het examen, na de workshop gevolgd te hebben en na een rapport gemaakt te hebben over een opdracht en dit alles in het kader van het vak ‘Laboratory Animal Science’.

Alle studenten moeten contact opnemen met Lisa De Jonghe om te registreren voor het credit contract.

https://gbiomed.kuleuven.be/english/forms/online-module-laboratory-animal-science