VOORAF

Wat is student onderzoek?

Een student kan zijn curriculum en kennis verrijken door het statuut student-onderzoeker op te nemen. Nadat hij dit statuut heeft opgenomen, wordt er van hem of haar verwacht dat hij of zij minstens 20 dagen op een labo zal staan in het komende academiejaar (met de voorgaande zomer meegeteld) en hierover verslag uitbrengt (meer hierover bij “De Stage”).

Het grootste deel van het onderzoek gebeurt daarom best tijdens de zomer-vakantie, maar dit is geen verplichting. Student-onderzoekers zijn gedekt door een verzekering en het statuut zal op het einde van het volgende academiejaar in hun creditcontract verschijnen.

Student-onderzoeker worden geeft je dus de kans om het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven vanop de eerste rij mee te maken, maar je krijgt ook de mogelijkheid om zelf een klein radertje in het geheel van deze grote machine te zijn. Het geeft je ook een idee over wat onderzoek inhoudt en het kan je eventueel motiveren om een carrière in het biomedisch onderzoek te ambiëren. Hieronder hebben we enkele topics opgesomd waaraan in het verleden reeds studentonderzoekers aan meegewerkt hebben.

Voorbeelden

  • Meehelpen aan klinische studies: vb. “Geneesmiddelenonderzoek: van experimentele modellen tot de toediening van nieuwe geneesmiddelen bij de mens”
  • Bijdragen aan fundamenteel en translationeel onderzoek: vb. “Development of novel strategies for HIV treatment and cure”

Voor de volledige lijst: klik hier

Video

In deze korte video geven enkele (ex-)student onderzoekers hun ervaringen, en krijg je een betere kijk op wat ze doen.

Voor wie?

Voor meer informatie klik hier

Het statuut geldt voor het academiejaar na de zomer waarin het student-onderzoek werd gedaan.Aanvraagprocedure

Studenten uit Leuven: klik hier.

Studenten uit Kortrijk: klik hier.

Studenten uit Brugge: klik hier.

Werken met proefdieren

 Het ethisch correct behandelen van proefdieren is een prioriteit voor de KU Leuven. Bovendien is iedereen die met proefdieren wil werken, wettelijke verplicht om een opleiding te volgen. Daarom zullen student-onderzoekers die actief met proefdieren zullen werken in het bezit moeten zijn van een certificaat dat aantoont dat zij hiertoe in staat zijn (Felasa B certificaat).

Indien u nog niet in het bezit bent van een Felasa B certificaat, kan u dit behalen via een online cursus aan de KU Leuven.

Studenten kunnen dit vak via een online module volgen, via weblectures, en krijgen de kans om het examen en de workshop op meerdere mogelijke data af te leggen doorheen het jaar.

Het certificaat zal worden uitgereikt na het slagen voor het examen, na de workshop gevolgd te hebben en na een rapport gemaakt te hebben over een opdracht en dit alles in het kader van het vak ‘Laboratory Animal Science’.

Alle studenten moeten contact opnemen met Lisa De Jonghe om te registreren voor het credit contract.

https://gbiomed.kuleuven.be/english/forms/online-module-laboratory-animal-science