BAEF: Research in the U.S.A.

The Belgian American Educational Foundation (BAEF) lanceerde zeer recent een nieuw instrument voor houders van een bachelordiploma die we graag extra onder de aandacht brengen, want de deadline is 31 oktober 2019.

Wie net een bachelordiploma behaalde en graag een jaar onderzoek in de VS wil gaan doen alvorens eerste of tweede master aan te vatten, kan een beursaanvraag voor “Fellowships for Master’s level Research in the U.S.A. during 2020-2021 indienen bij BAEF voor 31 oktober 2019.  De beurs is heel recent geïntroduceerd en daarom is er een zeer krappe deadline. We raden u aan van zeker de website www.baef.be te bezoeken voor meer informatie.

Dit bericht richt zich in de eerste plaats naar de student-onderzoekers en uiteraard is steun van een professor van de K.U.Leuven noodzakelijk voor het welslagen van deze aanvraag. De huidige student-onderzoekers kunnen zeker bij hun promotor/onderzoeksgroep terecht om te polsen naar eventuele contacten met onderzoekscentra in de VS en steun te vragen voor referentiebrieven.