Abstract Competition

Zoals elk jaar organiseert LVSO het Symposium. Tijdens dit symposium wordt de Abstract Competition gehouden.

Om deel te nemen aan de Abstract Competition, stuur je een abstract van je student-onderzoek naar info@studentonderzoeker.be (zie verder). Dan worden de drie beste abstracts geselecteerd door een jury van professoren. Deze drie kandidaten komen hun abstract voorstellen op het Symposium. Op het symposium zal dan, door een jury van professoren en het publiek, de winnaar verkozen worden.

Meer informatie over deadlines en data volgt later.

Een goede abstract bevat volgende elementen:

  1. beschrijving van het onderzoeksdomein met 1 of 2 referenties naar de literatuur
  2. wetenschappelijke vraag die men wenst te beantwoorden
  3. gebruikte methodologie
  4. belangrijkste resultaten (dit mogen ook tussentijdse resultaten zijn)
  5. conclusie van het onderzoek

En voldoet ook aan volgende voorwaarden:

  1. afkortingen moeten gedefinieerd worden
  2. statistische analyses die gebeurd zijn, worden best vermeld
  3. de abstract moet begrijpbaar zijn voor mensen die in een ander onderzoeksdomein werken
  4. spel- en taalfouten moeten vermeden worden

Als er nog vragen zijn, laat het ons gerust weten!