Symposium “Van molecule tot medicijn”

Op 14 maart 2019 zal LVSO zijn jaarlijks symposium houden.
Verdere informatie volgt.